KlantenondersteuningDe Bedrijfstechnische Dienst (B.T.D.)

De bedrijfstechnische dienst begeleidt, in overleg met de commerciële diensten, de winkelopeningen en winkelheropeningen.

Het takenpakket is doorheen de jaren sterk geëvolueerd. Vroeger lag het accent hoofdzakelijk op de winkelinrichting maar tegenwoordig is dit geëvolueerd naar het volledig bouwtechnische beheer van projecten, de vertaling van de formuleconcepten naar de winkellay-out en de winkelverzorging.

 

 

 

 

 

 

De SPAR en SUPRA Formuleconcepten gaan bij de winkelinrichting uit van een aantal belangrijke basiswaarden:

  • Optimale invulling van de beschikbare winkelruimte
  • Efficiënte organisatie van de goederenaanvoer, stockruimte en sociale ruimtes
  • Overzichtelijkheid en logica in rayonopstelling
  • Doordachte goederenpresentatie op de juiste infrastructuur
  • Aangename winkelaankleding
  • Energiezuinige koelingen met warmterecuperatie
  • Sfeervolle algemene en accentverlichting
  • Oog voor detail in de afwerking

Dit alles leidt ertoe dat LAMBRECHTS als geen ander er in slaagt de efficiëntste en modernste buurtwinkelprojecten te (her)openen in het segment waarin ze actief zijn, en dit steeds in samenspraak met de zelfstandige winkelier en in functie van het potentieel van een locatie.

Lambrechts nv, Luikersteenweg 214, 3700 Tongeren  Tel +32 (0) 12 39 80 80  Fax +32 (0) 12 23 58 51