KlantenondersteuningCompass

Onze dienstengroep COMPASS besteedt uitvoerig aandacht aan de begeleiding van de moderne buurtwinkel- en supermarktuitbater. Elke bestaande of toekomstige voedingsdetaillist kan op deze dienstengroep een beroep doen voor professionele bijstand betreffende:

De bedrijfsadministratieve dienst (B.A.D.)

Tot het takenpakket van deze dienst behoort eerst en vooral het voeren van de boekhouding voor detaillisten.

Inderdaad, detaillisten die het wensen, hebben de mogelijkheid om hun boekhouding toe te vertrouwen aan de B.A.D. Daarnaast levert deze dienst ook de periodieke bedrijfseconomische staten af. Daarop vindt men onder andere de controle van de brutowinst, de analyse van de kosten in functie van de omzet, de vergelijking van de omzetaandelen en de omzetevolutie terug. Verder wordt in de B.A.D. het volledige fiscale dossier beheerd. Enkele elementen zijn o.a.: het kiezen van het BTW-systeem, het verrichten van de BTW-aangiften, het afsluiten van het fiscaal boekjaar, het verzorgen van de aangiften met berekening van het resultaat, het vaststellen van de voorafbetalingen, enz. Het is dan ook bij deze dienst dat de detaillisten terecht kunnen voor de nodige begeleiding.

 

 

De bedrijfseconomische dienst (B.E.D.)

De bedrijfseconomische dienst van LAMBRECHTS is actief op de volgende gebieden : marktonderzoek, consulting en rapportering.

Onder marktonderzoek verstaan wij de bestudering en de bepaling van de omzetmogelijkheden van een toekomstige vestiging. Tevens analyseert deze afdeling de lokale concurrentie binnen het marktgebied en maakt ze een afsluitend marktrapport op. Indien nodig wordt door deze dienst een diepgaand imago-onderzoek van een bestaande vestiging gevoerd. Verder verleent de bedrijfseconomische dienst juridisch advies bij het opstarten of overnemen van een winkel en bij het oprichten van een vennootschap. Tevens wordt bemiddeld bij het sluiten van handelshuurovereenkomsten. De B.E.D. staat ook in voor de nodige begeleiding bij verzekeringsaangelegenheden, ze maakt financierings- en subsidieaanvragen op en verzorgt aanvragen voor attesten en vergunningen allerhande. Ten slotte brengt de B.E.D. verslag uit van de brutowinst om de juiste margemix te behouden en behandelt ze de productiviteit aan de hand van de geldende personeelsbezetting.

Lambrechts nv, Luikersteenweg 214, 3700 Tongeren  Tel +32 (0) 12 39 80 80  Fax +32 (0) 12 23 58 51